1. javni poziv 2016

1. Javni poziv za izbor operacij LAS Kozjak-Pohorje

Lokalna akcijska skupina LAS Mežiške doline dne 19. 12. 2016 objavlja 1. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Mežiške doline, v programskem obdobju 2014 – 2020  sofinanciranih iz skladov ESRR in EKSRP, na območjih občin Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem.
Skoči do osrednje vsebine