Osebna izkaznica

Lokalno partnerstvo Lokalna akcijska skupina Kozjak-Pohorje šteje 97 članov, je bilo ustanovljeno v letu 2023 z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja območij občin Radlje ob Dravi, Podvelka, Lovrenc na Pohorju, Ruše in Selnica ob dravi po pristopu »od spodaj navzgor« in s ciljem spodbujanja socialnega vključevanja, boja proti revščini in diskriminaciji, zmanjševanja regionalnih razvojnih razlik in gospodarskega razvoja lokalnega območja.

Podjetje RRA Koroška d.o.o. je vodilni partner LAS Kozjak-Pohorje in ga zastopa v upravnih in finančnih zadevah.

Za izvajanje Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), se LAS Kozjak-Pohorje financira iz dveh skladov: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), ki je tudi vodilni sklad in prispeva sredstva za delovanje LAS.

Pod okriljem LAS Kozjak-Pohorje se (bodo) izvajajo tri vrste operacij:

  • Operacije izbrane Javnem pozivu LAS, ki jih potrdi Upravni odbor,
  • Skupne operacije območja LAS Kozjak-Pohorje, ki jih potrdi Skupščina in jih izvaja LAS,
  • Operacije sodelovanja LAS, ki jih LAS Kozjak Pohorje izvaja v partnerstvu s slovenskimi in tujimi LAS.

 

OSNOVNI PODATKI:

Ime LAS Lokalno partnerstvo LAS Kozjak – Pohorje
Naslov LAS Dobrava 44 a, 2360 Radlje ob Dravi
Naslov varnega elektronskega predala vrocanje.laskozjak-pohorje.si@postar.eu
Elektronski naslov LAS info@laskozjak-pohorje.si
Spletna stran LAS https://laskozjak-pohorje.si/    
Vodilni partner LAS RRA KOROŠKA d.o.o.
Naslov vodilnega partnerja LAS Meža 10, 2370 Dravograd
Številka transakcijskega računa LAS SI56 0400 1004 9658 266 (SM 110)
Velikost območja LAS 407 km²
Število prebivalcev LAS 23.080
Vključene občine (naštejte) Lovrenc na Pohorju

Podvelka

Radlje ob Dravi

Ruše

Selnica ob Dravi

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija
Financiranje SLR (označite) S EKSRP S ESRR

 

Skoči do osrednje vsebine