CLLD

Leader/CLLD

Kaj je LEADER in kaj CLLD? Pristop LEADER spodbuja posameznike, občine, ustanove, podjetja, društva in druge zainteresirane na nekem lokalnem območju, da se med seboj povežejo in oblikujejo skupno razvojni vizijo in aktivno sodelujejo pri njenem uresničevanju. Kot pobuda Skupnosti se je pričel izvajati že leta 1991. Pristop LEADER je
Skoči do osrednje vsebine