LAS

Postani član LAS Kozjak-Pohorje

Vabimo vas, da postanete del naše skupnosti! Če ste zainteresirani za sodelovanje in želite aktivno prispevati k našemu cilju, vas vabimo, da izpolnite pristopno izjavo in se pridružite naši organizaciji. Sodelovanje v naši skupnosti vam omogoča številne prednosti in priložnosti. Skupaj lahko ustvarjamo in delujemo v skladu z našimi

Strategija lokalnega razvoja

V pripravi.

Osebna izkaznica

Lokalno partnerstvo Lokalna akcijska skupina Kozjak-Pohorje šteje 97 članov, je bilo ustanovljeno v letu 2023 z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja območij občin Radlje ob Dravi, Podvelka, Lovrenc na Pohorju, Ruše in Selnica ob dravi po pristopu »od spodaj navzgor« in s ciljem spodbujanja socialnega vključevanja, boja proti revščini in

Organi LAS

PREDSEDNICA LAS Lucija Smolnik UPRAVNI ORGANI JAVNI SEKTOR Marko Rakovnik Zala Krstič Klara Glazer Lucija Smolnik Mihael Kranjčevič   EKONOMSKI SEKTOR Boris Kraner Helmut Kojzek Primož Miheu Dragica Harič Šahtler Lucija Grahor   SOCIALNI SEKTOR Jože Čučko Erik Rihter Rene Dopler Andrej Pliberšek Ivanka Frešer SKUPŠČINA Občina Lovrenc na

Leader/CLLD

Kaj je LEADER in kaj CLLD? Pristop LEADER spodbuja posameznike, občine, ustanove, podjetja, društva in druge zainteresirane na nekem lokalnem območju, da se med seboj povežejo in oblikujejo skupno razvojni vizijo in aktivno sodelujejo pri njenem uresničevanju. Kot pobuda Skupnosti se je pričel izvajati že leta 1991. Pristop LEADER je
Skoči do osrednje vsebine