oktober 2023

Predstavitev Partnerstva LAS Kozjak – Pohorje v okviru dogodka: 3.strokovno srečanje: Turizem in trajnostni razvoj

https://drustvogodimi.blogspot.com/2023/05/turizem-in-trajnostni-razvoj-2023.html

Novonastalo partnerstvo LAS Kozjak – Pohorje, povezava dveh statističnih regij (Koroška in Podravje)

LAS spodbuja trajnostni razvoj z združevanjem razpoložljivih človeških in finančnih virov ter spodbujanjem lokalnih akterjev k izvajanju skupnih projektov in več-sektorskih ukrepov. V okviru pristopa LEADER/CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) se pričakuje okrepljeno medsektorsko delovanje na lokalni ravni, s projekti sodelovanja pa tudi medregionalno ali mednarodno.  
Skoči do osrednje vsebine