Javni poziv za člane nadzornega odbora

Spoštovane članice in člani LAS Kozjak-Pohorje,

Las Kozjak-Pohorje, kot pogodbeno partnerstvo, ima med svojimi organi opredeljen tudi nadzorni odbor, ki šteje 5 članov.

V skladu s pogodbo o ustanovitvi LAS Kozjak-Pohorje je nadzorni odbor sestavljen po strokovnem načelu. Člane nadzornega odbora izvoli skupščina na predlog občin podpisnic Pogodbe o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine LAS KOZJAK – POHORJE. Člani nadzornega odbora so voljeni za dobo trajanja Pogodbe o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine LAS KOZJAK – POHORJE. Pogoji za imenovanje so določeni v pogodbi, kar pa je opredeljeno tudi v tem javnem pozivu.

Na podlagi navedenega vas vljudno prosim, da podate predloge za člane nadzornega odbora, v roku določenem v javnemu pozivu. Člani morajo izpolnjevati v pogodbi določene pogoje, ki pa so navedeni tudi v javnem pozivu. Pridobljeni predlogi za člane nadzornega odbora bodo posredovani občinam, ki bodo izoblikovale predloge za skupščino.

Skoči do osrednje vsebine