Dodatno pojasnilo

Spoštovane članice in člani LAS Kozjak-Pohorje,

Pošiljamo vam dodatno pojasnilo glede predlaganja članov za nadzorni odbor in nadaljnjega postopka

V skladu s Pogodbo o ustanovitvi lokalne akcijske skupine LAS Kozjak-Pohorje je pogoj za izvolitev v organe LAS članstvo v LAS. V organe LAS so izvoljene fizične osebe. Člana LAS, ki je pravna oseba, zastopa zakoniti zastopnik člana ali s strani zakonitega zastopnika pooblaščena oseba.

Navedeno pomeni, da lahko za nadzorni odbor kandidirajo le tiste osebe, ki so člani LAS, pri čemer pravna oseba npr. prostovoljno gasilsko društvo lahko poda kandidaturo za osebo, ki je ali zakoniti zastopnik (predsednik društva) ali pa s strani zakonitega zastopnika pooblaščena oseba.

Kandidaturo za člane nadzornega odbora sme vložiti vsak član LAS zase ali za vsakogar, ki izpolnjuje pogoje. Občine kot člani LAS lahko seveda podajo predloge kandidatov.

Predloge podate na navedeni naslov, po zbranih predlogih pa bo vodilni partner občinam podpisnicam Pogodbe o ustanovitvi LAS Kozjak-Pohorje poslal kandidatno listo.  Občine bodo izbrale kandidate in podale predloge skupščini po izvedenem postopku (veljavnim za občino).

Skoči do osrednje vsebine