Novice

Javni poziv za izbor članov ocenjevalne komisije LAS Kozjak-Pohorje – podaljšanje roka

Odobritev Lokalne akcijske skupine

»Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dne 17.1.2024 odobrila Lokalno akcijsko skupino LAS Kozjak – Pohorje in Strategija lokalnega razvoja LAS Kozjak Pohorje.«

Javni poziv za NO – Podaljšanje roka

JAVNI POZIV ZA IZBOR ČLANOV NADZORNEGA ODBORA LAS KOZJAK-POHORJE-PODALJŠANJE ROKA   Pogoji za imenovanje V skladu z določili Pogodbe o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine LAS KOZJAK – POHORJE mora kandidat za Nadzorni odbor LAS Kozjak – Pohorje na dan oddaje prijave na ta poziv izpolnjevati naslednje pogoje:   član

Dodatno pojasnilo

Spoštovane članice in člani LAS Kozjak-Pohorje, Pošiljamo vam dodatno pojasnilo glede predlaganja članov za nadzorni odbor in nadaljnjega postopka – V skladu s Pogodbo o ustanovitvi lokalne akcijske skupine LAS Kozjak-Pohorje je pogoj za izvolitev v organe LAS članstvo v LAS. V organe LAS so izvoljene fizične osebe. Člana

Javni poziv za člane nadzornega odbora

Spoštovane članice in člani LAS Kozjak-Pohorje, Las Kozjak-Pohorje, kot pogodbeno partnerstvo, ima med svojimi organi opredeljen tudi nadzorni odbor, ki šteje 5 članov. V skladu s pogodbo o ustanovitvi LAS Kozjak-Pohorje je nadzorni odbor sestavljen po strokovnem načelu. Člane nadzornega odbora izvoli skupščina na predlog občin podpisnic Pogodbe o

Predstavitev Partnerstva LAS Kozjak – Pohorje v okviru dogodka: 3.strokovno srečanje: Turizem in trajnostni razvoj

https://drustvogodimi.blogspot.com/2023/05/turizem-in-trajnostni-razvoj-2023.html

Novonastalo partnerstvo LAS Kozjak – Pohorje, povezava dveh statističnih regij (Koroška in Podravje)

LAS spodbuja trajnostni razvoj z združevanjem razpoložljivih človeških in finančnih virov ter spodbujanjem lokalnih akterjev k izvajanju skupnih projektov in več-sektorskih ukrepov. V okviru pristopa LEADER/CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) se pričakuje okrepljeno medsektorsko delovanje na lokalni ravni, s projekti sodelovanja pa tudi medregionalno ali mednarodno.  

zDRAVAntura

Sobota, 26. avgust / 10:00 Čolnarna pod Športnim parkom Ruše Prijavnina: 20,00€ Spust, imenovan »zDRAVAntura« bo potekal od čolnarne pod Športnim parkom Ruše do Drava Centra (Limbuško nabrežje). Pričel se bo ob 10. uri z zborom udeležencev na čolnarni in krajšim predavanjem o varnosti na vodi (Dravi). Start spusta

Festival letni oder Ruše 2023

Festival Letni oder Ruše, že 24. po vrsti, bo potekal med 10. in 20. avgustom. Tudi tokrat bodo z nami vrhunski glasbeniki in igralci, ki bodo pričarali enkratno doživetje v osrčju narave, na gledališču Pod goroj v Rušah.   Na letošnjem festivalu bomo poslušali zveneča imena, kot so Trio

Vabilo na 2. redno sejo skupščine lokalne akcijske skupine LAS Kozjak – Pohorje

VABILO NA 2. REDNO SEJO SKUPŠČINE LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE  LAS KOZJAK – POHORJE ki bo potekala v torek, dne 25.7.2023 ob 18:00 uri v Kulturnem domu Podvelka, Podvelka 55, 2363 Podvelka Dnevni red: Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda; imenovanje delovnega predsedstva; potrditev zapisnika ustanovne skupščine LAS Kozjak-Pohorje, ki
Skoči do osrednje vsebine