november 2023

Javni poziv za NO – Podaljšanje roka

JAVNI POZIV ZA IZBOR ČLANOV NADZORNEGA ODBORA LAS KOZJAK-POHORJE-PODALJŠANJE ROKA   Pogoji za imenovanje V skladu z določili Pogodbe o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine LAS KOZJAK – POHORJE mora kandidat za Nadzorni odbor LAS Kozjak – Pohorje na dan oddaje prijave na ta poziv izpolnjevati naslednje pogoje:   član

Dodatno pojasnilo

Spoštovane članice in člani LAS Kozjak-Pohorje, Pošiljamo vam dodatno pojasnilo glede predlaganja članov za nadzorni odbor in nadaljnjega postopka – V skladu s Pogodbo o ustanovitvi lokalne akcijske skupine LAS Kozjak-Pohorje je pogoj za izvolitev v organe LAS članstvo v LAS. V organe LAS so izvoljene fizične osebe. Člana

Javni poziv za člane nadzornega odbora

Spoštovane članice in člani LAS Kozjak-Pohorje, Las Kozjak-Pohorje, kot pogodbeno partnerstvo, ima med svojimi organi opredeljen tudi nadzorni odbor, ki šteje 5 članov. V skladu s pogodbo o ustanovitvi LAS Kozjak-Pohorje je nadzorni odbor sestavljen po strokovnem načelu. Člane nadzornega odbora izvoli skupščina na predlog občin podpisnic Pogodbe o
Skoči do osrednje vsebine